La Plataforma 'Pobles que cuiden'

L’eina col·laborativa de la Xarxa Comunitària Cuidadora

La Plataforma és l’eina col·laborativa de la Xarxa Comunitària Cuidadora

Registrar-se a la Plataforma ‘Pobles que cuiden’ i accedir als serveis que oferim és completament gratuït. Quan et registris, podràs sol·licitar serveis tant per tu com per altres persones de la teva família, entitat o comunitat.

Registra’t a la Plataforma 'Pobles que cuiden' per...

Sol·licitar acompanyament per persones que pateixen soledat, tenen malalties cròniques o es troben en situació de final de vida

Sol·licitar suport i acompanyament per persones cuidadores

Sol·licitar atenció i acompanyament per persones en dol

Participar en grups d’ajuda mútua

Fer-te voluntari/a i acompanyar altres persones de la comunitat

Comunicar la mort d’una persona de la família o la comunitat

Fer-te soci/a i participar plenament en la vida de la Xarxa Comunitària Cuidadora

Fer un donatiu i contribuir al sosteniment de la Xarxa Comunitària Cuidadora

Inscriure’t en els cursos, tallers i altres activitats que organitzem

Oferir i demanar material sanitari i ortopèdic

9

Inscriure’t en els cursos, tallers i altres activitats que organitzem

10

Oferir i demanar material sanitari i ortopèdic

Entra a la Xarxa!

Vull registrar-me a la Plataforma ‘Pobles que cuiden’

Pots registrar-te a la Plataforma ‘Pobles que cuiden’ com veïna, veí o com entitat. Entra la Xarxa Comunitària Cuidadora!