Què fem

Descobreix els àmbits d’intervenció

Mans amb arrugues d'una dona gran

Volem fer d’Alella un poble on les persones que pateixen soledat, les persones que tenen una malaltia crònica o es troben en el final de la vida, i les seves famílies, es sentin cuidades i acompanyades.

Ens hem compromés a col.laborar per aconseguir que els 8 Principis Comunitaris de la Cura i l’Acompanyament siguin una realitat per totes les persones del nostre poble.

Centrem l’acció de la Xarxa Comunitària Cuidadora entorn a 3 Àmbits d’Intervenció.

Cura i acompanyament

Promovem l’articulació de l’acció col.lectiva per la cura i l’acompanyament de les persones i famílies de la comunitat.

Capacitació

Promovem el desenvolupament i aprofitament de capacitats i recursos personals i comunitaris per la cura i l’acompanyament.

Educació i sensibilització

Promovem, des de la comunitat, posant en valor la diversitat, i al llarg del cicle vital, valors, creences i pràctiques pel bon viure i el bon morir.

En cada àmbit d’intervenció hem desenvolupat un conjunt de recursos:

Cura i acompanyament

Promovem l’articulació de l’acció col.lectiva per la cura i l’acompanyament de les persones i famílies de la comunitat

Capacitació

Promovem el desenvolupament i aprofitament de capacitats i recursos personals i comunitaris per la cura i l’acompanyament

Educació i sensibilització

Promovem, des de la comunitat, posant en valor la diversitat, i al llarg del cicle vital, valors, creences i pràctiques pel bon viure i el bon morir

En cada àmbit d’intervenció hem desenvolupat un conjunt de recursos:

1

Recursos per les famílies

2

Recursos per als centres socials y sanitaris

3

Recursos per als centres educatius

4

Recursos per les empreses